Overskrift på pågældende side, trin etc (h2-overskrift)

  1. Indberetning af virksomhed, er underlagt de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser, herunder reglerne om elektronisk registrering.
  2. Når du har afsluttet en anmeldelse, er det din pligt at gemme de originale dokumenter, der er blevet brugt i forbindelse med anmeldelsen. Du skal gemme dokumenterne i mindst fem år. Eksempler på dokumenter, der skal gemmes, kan være: Eksamensbeviser, paskopier og øvrige dokumenter, der er blevet brugt til at lave registreringen.
  3. Du hæfter i enhver henseende for den brug - herunder misbrug - af Enhedsregistreringen, som du foretager med digital signatur/NemID. Det er således dig som anmelder, der er ansvarlig for rigtigheden af de indberettede oplysninger. Virksomheden hæfter for medarbejderes brug- og eventuelle misbrug – af systemet, når der bruges medarbejdersignatur.
  4. Erhvervsstyrelsen ønsker at hjælpe dig med at få et overblik over eventuelle yderligere registreringskrav i forhold det offentlige. Derfor informerer Erhvervsstyrelsen dig i forbindelse med din anmeldelse om yderligere registreringskrav, der kan være relevante for din virksomhed. Erhvervsstyrelsen påtager sig intet ansvar for, at de viste adviseringer inkluderer samtlige relevante pligter for virksomheden. Det er til enhver tid ledelsen i virksomhedens ansvar, at virksomheden er korrekt registreret for pligter i forhold til det offentlige.
  5. Hvis Erhvervsstyrelsen har begrundet mistanke om, at løsningen er blevet misbrugt, eller at den vil blive misbrugt, kan styrelsen med øjeblikkelig virkning lukke brugerens adgang til løsningen. Hvis det drejer sig om en bruger, der anvender en medarbejdersignatur, kan styrelsen lukke samtlige brugere, der anvender en signatur tilknyttet den pågældende virksomhed.
Godkendelse